Lästips

 • Elmqvist Ann-Marie
  Bengt Nordenberg, folklivsmålaren, sid 30 - 37 Tranemålatiden
  Doktorsavhandling vid Lunds Universitet 1994, Konstvetenskapliga institutionen

 • Johansson J Viktor (red)
  Bokvandringar, Uppsatser om böcker och boksamlare, sid 207 - 253 Hallberg S, Lars Månsson i Tranemåla och hans boksamling
  Wahlström & Widstrand, Stockholm 1945

 • Ljungström Bengt
  Tranemåla, en gård i skogsbygden under 500 år
  Carlshamniana 2001, årsbok
  Föreningen Karlshamns Museum 2001

 • Mattisson Göran
  En bokpassion på bondlandet
  Ellerströms förlag 1995

 • Wirén Agnes
  Tranemåla
  Blekinge läns Hushållningssällskaps Tidskrift 1983