Allmänt

Stiftelse i Karlshamn, Blekinge, med ändamål att främja skogsforskning med biologisk och ekologisk inriktning.

Av historiska skäl (se lästips) kan stiftelsen även stödja humanistiska projekt inom ämnesområdet bok- och bibliotekshistoria.

Projekt med anknytning till Tranemåla gård prioriteras

Stiftelsen står under tillsyn av länsstyrelsen i Skåne län.