Verksamhet

Stiftelsen disponerar Tranemåla gård i nordvästra Blekinge och ca 230 ha skogsmark av varierande typ.

Stiftelsen fullgör sitt ändamål till exempel genom att:

  • ställa gården till förfogande för exkursioner, seminarier, planeringsmöten eller andra sammankomster med vetenskapligt innehåll. Övernattningsmöjlighet för 12 personer finns i dubbelrum. Föreläsningslokal i gammal stil för 20 -30 personer finns (ej vintertid).
  • ställa mark till förfogande för fältförsök och lämna ekonomiskt bidrag till resor, utrustning och laboratoriekostnader i samband därmed.
  • upplåta gården som bostad (självhushåll, eget sänglinne) under viss tid för studier eller skrivarbete i samband med vetenskaplig produktion eller som operationsbas i samband med kontroll av fältförsök.
  • med penninganslag stödja forskningsprojekt.
  • lämna bidrag till tryckning av vetenskapligt arbete inom de angivna ämnesområdena.